3AL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 WF-1/2 sg2 MH
WF-2/2 sg1 #4WF
DYR 300 MW WF-1/2 sg2 MH
WF-2/2 sg1 #4WF
mat 101 JB his 108 Wo
2 8:55- 9:40 JOZ-1/2 111 WA
Mdys-2/2 300 MW
info-1/2 W1i MH
ja-2/2 111 WA
ja-1/2 111 WA
jn-2/2 301 Pa
REL 201 DK SKws-1/2 303 DW
GMag-2/2 300 MW
3 9:45-10:30 jp 202 MF jp 202 MF jp 202 MF Gzr-1/2 300 MW
jn-2/2 301 Pa
SKws-1/2 303 DW
r_ang-2/2 111 WA
4 10:45-11:30 pp 208a LB GW 300 MW r_geo-1/2 203 LT
GMag-2/2 300 MW
mat 101 JB SKws-1/2 303 DW
PMag-2/2 208b Ko
5 11:35-12:20 REL 201 DK KiP-1/2 300 MW
PMag-2/2 110 Ko
Ppg-1/2 300 Ko
r_ang-2/2 111 WA
WF-1/2 sg1 MH
WF-2/2 sg3 #4WF
SKwf-1/2 303 DW
info-2/2 W1i MH
6 12:25-13:10 jn-1/2 208a JK
ja-2/2 111 WA
r_geo-1/2 203 LT
OPmag-2/2 302 DG
geo 203 LT Rfj-1/2 300 MW
JOZ-2/2 111 WA
fizyka 109 Ja
7 13:15-14:00 che W12 DP ja-1/2 111 WA
Mdys-2/2 300 MW
mat 101 JB his 102 Wo bio 206 MB
8 14:10-14:55 Gzr-1/2 300 MW
PTra-2/2 302 DG
KiP-1/2 300 MW
OPmag-2/2 302 DG
OPmag-2/2 302 DG Rfj-1/2 300 MW
PMag-2/2 102 Ko
jn-1/2 208b JK
Obowiązuje od: 03.06.2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 2024-06-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum