2AL 2Technik
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 PMag-1/2 DG 302
Prach-2/2 MW 300
r_ang-1/2 AM 110
ja-2/2 AG 201
Mdys-1/2 DG 302
JOZ-2/2 AG 201
GMag-1/2 DG 302
r_geo-2/2 LT 203
OPmag-1/2 GC 208a
PoEk-2/2 DW 303
2 8:55- 9:40 GW AG 201 PMag-1/2 DG 302
Ek-2/2 LB 208a
GMag-1/2 DG 302
PEk-2/2 DW 303
PMag-1/2 DG 302
PEk-2/2 DW 303
OPmag-1/2 GC 208a
ja-2/2 AG 201
3 9:45-10:30 Mdys-1/2 DG 302
WF-2/2 MM sg1
WF-1/2 KY sg2
WF-2/2 MM sg1
ja-1/2 AG 201
PoEk-2/2 DW 303
Mprzy-1/2 DG 302
PEk-2/2 DW 303
mat AK 102
4 10:45-11:30 PMag-1/2 DG 302
r_geo-2/2 LT 203
jr-1/2 KK 208c
jn-2/2 Pa 301
Mprzy-1/2 DG 302
Ek-2/2 LB 208a
REL Kf 208b OPmag-1/2 GC 208c
Ek-2/2 LB 208a
5 11:35-12:20 GMag-1/2 DG 302
PEk-2/2 DW 303
PMag-1/2 DG 302
Ek-2/2 LB 208a
WF-1/2 KY sg2
r_geo-2/2 LT 203
jp 103 jp 103
6 12:25-13:10 OPmag-1/2 GC 108
PEk-2/2 DW 303
WDR KK 208c jp 103 r_mat AK 102 ja-1/2 AG 201
WF-2/2 MM sg1
7 13:15-14:00 WF-1/2 KY sg3
PEk-2/2 DW 303
pp LB 208a REL Kf 208b r_mat AK 102 JOZ-2/2 AG 201
8 14:10-14:55 r_ang-1/2 AM 300
PEk-2/2 DW 303
GMag-1/2 DG 302
PR-2/2 LB 208a
mat AK 102   r_ang-1/2 AM 102
Obowiązuje od: 27.04.2020r.
Drukuj plan
wygenerowano 2020-04-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum