2BM 2aL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 che 206 MB jp 103 WF-1/2 sg1 MM
WF-2/2 sg2 KY
GW 206 MB bio 206 MB
2 8:55- 9:40 jp 103 REL 208b Sk jr-1/2 208c KK
jn-2/2 301 Pa
mat 102 AW Eso-1/2 208a LB
PMag-2/2 302 DG
3 9:45-10:30 WF-1/2 sg3 MM
WF-2/2 sg2 KY
geo 203 LT Ppg-1/2 104 DP
Mdys-2/2 300 MW
his 108 AS fizyka 109 Ja
4 10:45-11:30 Ppg-1/2 109 DP
info-2/2 304 PK
his 108 AS Eso-1/2 208a LB
ja-2/2 201 AG
SKws-1/2 303 DW
ja-2/2 201 AG
pp 208a LB
5 11:35-12:20 Gzr-1/2 110 Me
PMag-2/2 302 DG
jp 103 mat 104 AW Gzr-1/2 101 Me
JOZ-2/2 111 WA
WF-1/2 sg3 MM
WF-2/2 sg2 KY
6 12:25-13:10 jr-1/2 208c KK
jn-2/2 301 Pa
ja-1/2 101 PB
GMag-2/2 104 Me
SKkp-1/2 303 DW
GMag-2/2 104 Me
info-1/2 sg1 MH
Mprzy-2/2 302 DG
Skiz-1/2 300 MW
OPmag-2/2 102 Me
7 13:15-14:00 Mprzy-2/2 302 DG WDR 208c KK TKwb-1/2 303 DW
PMag-2/2 302 DG
r_ang-1/3 201 AG
r_mat-2/3 104 #rm2
r_ang-3/3 111 #2rA
ja-1/2 109 PB
Mdys-2/2 300 MW
8 14:10-14:55 OPmag-2/2 110 Me   TKwb-1/2 303 DW
eP-2/2 208a LB
REL 208a Sk  
Obowiązuje od: 21.09.2020r.
Drukuj plan
wygenerowano 2020-09-20
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum