3BM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 SKwf-1/2 110 GC
PMag-2/2 302 DG
SKkp-1/2 303 DW
PMag-2/2 302 DG
bio 206 MB GW 206 MB geo 203 LT
2 8:55- 9:40 Gzr-1/2 110 GC
OPmag-2/2 300 MW
SKkp-1/2 303 DW
ja-2/2 201 PB
jr-1/2 208c KK
jn-2/2 301 Pa
jr-1/2 208c KK
jn-2/2 301 Pa
fizyka 109 Ja
3 9:45-10:30 mat 102 AW ja-1/2 201 PB
info-2/2 205 PK
che 206 MB Gzr-1/2 104 GC
PMag-2/2 302 DG
mat 102 AW
4 10:45-11:30 WF-Ch sg3 MM
WF-Dz sg2 KY
WF-Ch sg1 MM
WF-Dz sg2 KY
mat 102 AW pp 208a LB his 108 AS
5 11:35-12:20 SKws-1/2 303 DW
GMag-2/2 302 DG
r_ang-1/3 111 #ra3
r_mat-2/3 102 #rm3
r_ang-3/3 201 PB
DYR 208a LB r_ang-1/3 111 #ra3
r_mat-2/3 102 #rm3
r_ang-3/3 201 PB
jp 103
6 12:25-13:10 SKws-1/2 303 DW
JOZ-2/2 111 WA
his 108 AS jp 103 jp 103 ja-1/2 201 PB
Mdys-2/2 300 MW
7 13:15-14:00 SKws-1/2 303 DW
OPmag-2/2 300 MW
JOZ-1/2 110 AM
OPmag-2/2 300 MW
WF-Ch sg1 MM
WF-Dz sg3 KY
REL 208b Sk REL 208b Sk
8 14:10-14:55 Rfj-1/2 300 MW Mdys-2/2 300 MW   info-1/2 205 MH
ja-2/2 201 PB
Rfj-1/2 300 MW
GMag-2/2 302 DG
Obowiązuje od: 01.05.2022r.
Drukuj plan
wygenerowano 2022-05-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum