2BM 2aL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 geo 203 LT jp 103 WF-1/2 sg1 MM
WF-2/2 sg2 KY
Eso-1/2 208a LB
GMag-2/2 300 GC
Ppg-1/2 206 DP
GMag-2/2 300 GC
2 8:55- 9:40 che 206 MB GW 206 MB mat 206 AW Eso-1/2 208a LB
JOZ-2/2 111 WA
Gzr-1/2 300 GC
ja-2/2 201 AG
3 9:45-10:30 WF-1/2 sg3 MM
WF-2/2 sg2 KY
REL 208b Sk Ppg-1/2 208b DP
Mdys-2/2 300 MW
his 108 AS fizyka 109 Ja
4 10:45-11:30 jp 103 his 108 AS SKkp-1/2 303 DW
PMag-2/2 302 DG
SKws-1/2 303 DW
Mprzy-2/2 302 DG
mat 206 AW
5 11:35-12:20 Gzr-1/2 110 GC
PMag-2/2 302 DG
jp 103 jr-1/2 208c KK
jn-2/2 301 Pa
pp 208a LB WF-1/2 sg3 MM
WF-2/2 sg2 KY
6 12:25-13:10 jr-1/2 208c KK
jn-2/2 301 Pa
ja-1/2 101 PB
Mprzy-2/2 302 DG
ja-1/2 208b PB
ja-2/2 201 AG
info-1/2 304 MH
PMag-2/2 302 DG
Skiz-1/2 300 MW
OPmag-2/2 208a GC
7 13:15-14:00 OPmag-2/2 103 GC TKwb-1/2 303 DW
Mdys-2/2 300 MW
eP-1/2 208a LB
info-2/2 304 PK
r_ang-1/3 201 AG
r_mat-2/3 206 #rm2
r_ang-3/3 111 #2rA
bio 206 MB
8 14:10-14:55   TKwb-1/2 303 DW   REL 208a Sk  
Obowiązuje od: 03.05.2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 2021-05-24
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum