5BM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 jp 103 ja-1/2 208b PB
ja-2/2 208c AM
mat 102 AW ja-1/2 208a PB
ja-2/2 208c AM
DYR 300 MW
2 8:55- 9:40 jp 103 WF-1/2 sg1 MM
WF-2/2 sg2 KY
mat 102 AW jp 103 GW 206 MB
3 9:45-10:30 wos 208a Wo jn-1/3 301 Pa
jr-2/3 208b KK
WF-1/2 sg1 MM
WF-2/2 sg2 KY
r_ang-1/3 111 #ra5
r_mat-2/3 101 #rm5
r_ang-3/3 207 AG
WF-1/2 sg3 MM
WF-2/2 sg2 KY
4 10:45-11:30 mat 102 AW r_ang-1/3 111 #ra5
r_mat-2/3 101 #rm5
r_ang-3/3 207 AG
r_ang-1/3 111 #ra5
r_mat-2/3 101 #rm5
r_ang-3/3 207 AG
mat 102 AW jp 103
5 11:35-12:20 mat 102 AW REL 201 Kr jp 103 mat 102 AW jp 103
6 12:25-13:10 ja-1/2 208b PB
ja-2/2 208c AM
  ja-1/2 201 PB
ja-2/2 208c AM
his 108 AS ja-1/2 101 PB
ja-2/2 208c AM
Obowiązuje od: 26.02.2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 2024-02-25
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum