3i
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 ja 202 AM Dgosp 206 DP Tsiai-1/2 205 GZ
sbd-2/2 204 Ka
Tsiai-1/2 205 GZ
sbd-2/2 204 Ka
u_hist.i sp. 108 AS
2 8:55- 9:40 mat 109 Ja Pbd 205 GZ jp 103 r_ang 202 AM mat 109 Ja
3 9:45-10:30 r_mat 109 Ja jn 301 Pa WF sg3 MM MiKlsk 204 Ka wia 205 GZ
4 10:45-11:30 WF sg1 MM WF sg1 MM REL 208b Kf JAZ 111 WA Pbd 205 GZ
5 11:35-12:20 jp 103 GW 110 DP ja 202 AM jp 103 ja 208c AM
6 12:25-13:10 REL 208b Kf WDR 208c KK Dgosp 104 DP mat 109 Ja r_ang 102 AM
7 13:15-14:00 JAZ 111 WA u_hist.i sp. 108 AS r_mat 109 Ja sbd-1/2 204 Ka sbd-1/2 204 Ka
Tsiai-2/2 205 GZ
8 14:10-14:55 MiKlsk 204 Ka wia 205 GZ     Tsiai-2/2 205 GZ
Obowiązuje od: 19.10.2020r.
Drukuj plan
wygenerowano 2020-10-17
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum