1CD
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 EiE-1/2 203 LT
ja-2/2 208c AM
info-1/2 W1i PK
info-2/2 207 TR
his 108 AS WF-1/2 sg3 MM
WF-2/2 sg1 #1WF
bio 206 MB
2 8:55- 9:40 REL 201 Ro muzyka 104 WW REL 201 Ro WF-1/2 sg3 MM
WF-2/2 sg1 #1WF
ja-1/2 207 AG
BuPS-2/2 6 KM
3 9:45-10:30 RysT-1/2 104 MN
OiNpiz-2/2 W2d AJ
WF-1/2 sg3 MM
WF-2/2 sg1 #1WF
geo 203 LT EiE-1/2 203 LT
ja-2/2 208c AM
che W12 DP
4 10:45-11:30 ja-1/2 207 AG
OiNpiz-2/2 W2d AJ
EiE-1/2 203 LT
BuPS-2/2 6 KM
HiT 110 Wo e_dla_bezp 104 EiE-1/2 203 LT
Dpizps-2/2 W2d AJ
5 11:35-12:20 Ksipz-1/2 104 Ko
OiNpiz-2/2 W2d AJ
jp 103 BiZ 208a LB jp 103 r_mat-1/2 101 JB
r_fiz-2/2 109 Ja
6 12:25-13:10 fizyka 109 Ja mat 102 AK Peiel-1/2 W4e WG
EiE-2/2 308 Oz
Peiel-1/2 W4e WG
PKM-2/2 6 KM
jp 103
7 13:15-14:00 jn-1/2 103 JK
jn-2/2 301 Pa
GW 103 Peiel-1/2 W4e WG
RysT-2/2 104 MN
Peiel-1/2 W4e WG
BHPwps-2/2 104 MN
his 108 AS
8 14:10-14:55   jn-1/2 208a JK
jn-2/2 301 Pa
mat 102 AK EiE-2/2 308 Oz BiHP 104 MN
Obowiązuje od: 25.03.2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 2024-03-24
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum