3i
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 geo 203 LT ja-1/2 110 PB
jr-2/2 208c #jr3
aSo-1/2 205 GZ
MiKinlsk-2/2 204 Ka
jn-1/2 301 Pa
so-2/2 205 Ka
MiKinlsk-1/2 204 Ka
ja-2/2 201 PH
2 8:55- 9:40 aSo-1/2 205 GZ
MiKinlsk-2/2 204 Ka
WF-1/2 sg2 MM
r_informat.-2/2 W1i Źr
aSo-1/2 205 GZ
MiKinlsk-2/2 204 Ka
WF-1/2 sg1 MM
aSo-2/2 205 Ka
MiKinlsk-1/2 204 Ka
r_informat.-2/2 W1i Źr
3 9:45-10:30 aSo-1/2 205 GZ
info-2/2 W2i MH
r_informat.-1/2 W1i Źr
MiEutk-2/2 W2i PK
JOZ 110 WA jp 103 ja-1/2 201 PB
MiKinlsk-2/2 204 Ka
4 10:45-11:30 REL 110 Kf mat 101 JB jn-1/2 301 Pa
aSo-2/2 204 Ka
mat 101 JB info-1/2 204 MH
utk-2/2 W2i PK
5 11:35-12:20 jp 103 jp 103 WF-1/2 sg1 MM
WF-2/2 sg3 MH
MiEutk-1/2 W2i PK
WF-2/2 sg1 MH
MiKinlsk-1/2 205 Ka
WF-2/2 sg1 MH
6 12:25-13:10 che 104 MB his 108 AS MiKinlsk-1/2 204 Ka
ja-2/2 201 PH
REL 102 Kf GW 302 GZ
7 13:15-14:00 pp 208a LB r_informat.-1/2 W1i Źr
aSo-2/2 204 Ka
his 108 AS bio 206 MB mat 101 JB
8 14:10-14:55 DYR 204 MH aSo-2/2 204 Ka fizyka 109 Ja utk-1/2 W2i PK so-1/2 205 Ka
Obowiązuje od: 06.03.2023r.
Drukuj plan
wygenerowano 2023-03-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum