1AL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 jp 202 MF PoEk-1/2 208a LB
jn-2/2 301 Pa
TKwb-1/2 303 DW
ja-2/2 111 WA
e_dla_bezp 102 his 108 AS
2 8:55- 9:40 fizyka 109 Ja Ksiopz-1/2 102 DP
Mprzy-2/2 300 MW
TKwb-1/2 303 DW
GMag-2/2 300 MW
ja-1/2 111 WA
Ksiopz-2/2 302 DP
info-1/2 205 Źr
Mprzy-2/2 300 MW
3 9:45-10:30 his 108 AS Skiz-1/2 300 MW
OPmag-2/2 302 DG
TKwb-1/2 303 DW
OPmag-2/2 302 DG
WF-1/2 sg2 KY
WF-2/2 sg1 #1WF
bio 206 MB
4 10:45-11:30 ja-1/2 111 WA
jn-2/2 301 Pa
jp 202 MF WF-1/2 sg2 KY
WF-2/2 sg3 #1WF
jp 202 MF mat 101 JB
5 11:35-12:20 r_geo-1/2 203 LT
r_ang-2/2 111 WA
WF-1/2 sg2 KY
WF-2/2 sg1 #1WF
geo 203 LT REL 208a Sk jn-1/2 301 Pa
GMag-2/2 300 MW
6 12:25-13:10 GW 300 MW che 208a DP eP-1/2 208a LB
ja-2/2 111 WA
PoEk-1/2 208a LB
GMag-2/2 300 MW
REL 208b Sk
7 13:15-14:00 Pb-1/2 103 DP
PMag-2/2 208a GC
jn-1/2 301 Pa
BiHP-2/2 104 MN
mat 101 JB BiHP-1/2 104 MN
info-2/2 205 PK
Pb-1/2 206 DP
Mprzy-2/2 300 MW
8 14:10-14:55 plastyka 104 MN   DZ 104 PK    
Obowiązuje od: 01.05.2022r.
Drukuj plan
wygenerowano 2022-05-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum