1A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 WF-1/2 sg3 #1WF
WF-2/2 sg2 KY
BiHP 109 MN che 206 MB Skiz 208a LB muzyka ŚW WW
2 8:55- 9:40 his 108 AS Pb 102 Ko WDR 104 Du e_dla_bezp 103 info-1/2 304 TR
ja-2/2 111 WA
3 9:45-10:30 mat 102 AK r_geo 203 LT geo 203 LT REL 201 Kf TKwb-1/2 303 DW
jn-2/2 301 Pa
4 10:45-11:30 jn-1/2 208b JK
jn-2/2 301 Pa
jp 208a VM REL 208a Kf Pb 103 Ko ja-1/2 103 PB
TKwb-2/2 303 DW
5 11:35-12:20 PoEk 208a Ko his 108 AS WF-2/2 sg2 KY bio 104 DP fizyka 109 Ja
6 12:25-13:10 TKwb-1/2 303 DW
info-2/2 204 AK
PoEk 104 Ko eP 208a LB HiT 108 AS jp 202 VM
7 13:15-14:00 TKwb-1/2 303 DW
ja-2/2 111 WA
ja-1/2 102 PB
TKwb-2/2 303 DW
Ksiopz 103 DP GW 109 Ja mat 102 AK
8 14:10-14:55 jp 202 VM jn-1/2 103 JK
TKwb-2/2 303 DW
WF-1/2 sg1 #1WF   WF-1/2 sg1 #1WF
WF-2/2 sg2 KY
Obowiązuje od: 15.05.2023r.
Drukuj plan
wygenerowano 2023-05-14
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum